Vespasianus, 69-79 e.Kr.
Vespasianus Vespasianus (Titus Flavius Vespasianus) föddes den 17 november 9 e.Kr. Han var den förste romerske kejsare utan aristokratisk härkomst. Vespasianus deltog i invasionen av Britannien 43 e.Kr. Våren 67 e.Kr. sände kejsar Nero befälhavaren Vespasianus med tre legioner mot Israel. Galiléen intogs åter. Den judiska upprorsledaren Josefus tillfångatogs av romarna. Josefus förutsade att Vesparianus skulle bli kejsare och såg honom som en messiasgestalt! Vespasianus efterträder Nero efter ett kort inbördeskrig och blev romersk kejsare 69 e.Kr. Han införde skatt på de offentliga toaletterna. De avgiftsbelagda pissoarer i Rom upprörde folk, inklusive hans egen son Titus. Vespasianus skall då ha stuckit ett mynt under sonens näsa och sagt: "Pecunia non olet!" (Pengar luktar inte). Ett uttryck som vi använder än i dag fast med innebörden "pengar som pengar". Gift med Flavia Domitilla. Far till Titus och Domitianus. Roms främsta amfiteater, Colosseum, byggdes på beställning av Vespasianus år 72 e.Kr. Colosseum, eller Amphiteatrum Flavium som den kallades under antiken, uppfördes åren 75-80 e.Kr. av Vespasianus och hans son Titus, som fullbordade bygget. Vespasianus dog den 23 juni år 79 e.Kr. och efterträddes av Titus.

Denar, Vespasianus 67 f.Kr

Sear II 2313, Denar, Vespasianus, 71 e.Kr., Rom
Åtsida: IMP CAES VESP AVG P M
Frånsida: TRI POT II COS III P M, Pax seated left with cauduceus & branch.
jmfr ex på wildwinds

Titus, 79-81 e.Kr.
69 e.Kr. TP P I, IMP I, IMP II, COS, P P
70 e.Kr. TP P II, COS II, IMP III, IMP IIII, IMP V
71 e.Kr. TR P III, COS III, IMP VII, IMP VIII
72 e.Kr. TR P IIII, COS IIII
73 e.Kr. TR P V, IMP X
74 e.Kr. TR P VI, COS V, IMP XI, IMP XII
75 e.Kr. TR P VII, COS VI, IMP XIII, IMP XIIII
76 e.Kr. TR P VIII, COS VII, IMP XV, IMP XVI, IMP XVII, IMP XVIII
77 e.Kr. TR P VIIII, COS VIII
78 e.Kr. TR P X, IMP XIX
79 e.Kr. TR P XI, COS VIIII, IMP XX, AVG, P M


Senast Uppdaterad: 2007-01-21                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/