Transportsedlar 1701-1836
De första transportsedlarna gavs ut av Rikets ständers bank från 1701. De var på fyra sidor och utställdes på en namngiven person på en begärd valör. Innehavaren hade rätt att genom notering överföra (transportera) sedeln till en annan person. Detta krav försvann senare och transportsedlar på fasta valörer infördes även från 1743. Sedlarna blev populära då man slapp att hantera de tunga plåtmynten.

12 Daler KM,  176112 Daler KM, 1761
SS 82, Typ 3, ca 200 x 160 mm
Tillverkades av vitt handgjort papper från Tumba Pappersbruk och var försedda med två stora ovala vitstämplar. Sista årtalssiffran handskriven fram till 1774. 12 Daler KM tillverkades från 1760 till och med 1776.
Den vänstra medaljongen visar sittande Svea med omskriften "HINC ROBUR ET SECURITAS". Den högra medaljongen visar tre kronor och texten "SVERIGES RIKES / STÄNDERS BANCO / TRANSP.SEDEL / ANNO" + årtalet.


Senast Uppdaterad: 2009-08-25                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/