Trajanus Decius Trajanus Decius, 249-251 e.Kr.
Gaius Messius Quintus Trajanus Decius föddes år 201 i Budalia i Pannonia (Romersk provins i nuvarande Ungern och Serbien). Han var romersk kejsare september 249 till juni 251. År 249 hade Kejsare Philip "Araben" skickat Decius till Moesien (i nuvarande Bulgarien) för att slå ner ett uppror. Legionärerna utropade Trajanus Decius till Kejsare. Kejsare Philip förlorade kampen med Decius. Trajanus Decius var gift med Etruscilla och fick sönerna Herennius Etruscus och Hostilianus som han upphöjde till medkejsare. Trajanus Decius förföljde de kristna. År 251 dog han i ett slag mot goterna under ledning av Cniva.

SEAR II 9418, Dupondius, Trajanus Decius, 250 e.Kr., Rom


Sear II 9418, Dupondius, Trajanus Decius, 250 e.Kr., Rom
Åtsida: IMP C(AIVS) M(ESSIVS) Q(VINTVS) TRAIANVS DECIVS AVG
Frånsida: LIBERALITAS AVG S C, Liberalitas standing left, holding coin counter & cornucopiae.

Trajanus Decius, 249-251 e.Kr.
249 e.Kr. IMP, CAES, AVG, P P, P M, PARTHICUS
250 e.Kr. COS II
251 e.Kr. COS III, DACICVS


Senast Uppdaterad: 2007-05-16                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/