Trajanus, 98-117 e.Kr.
Trajanus Trajanus (Marcus Ulpius Nerva Trajanus), föddes den 18 september 53 e.Kr i Italica i spanska Baetica. Han var romersk kejsare från år 98 till år 117. Trajanus var den andre av de så kallade "fem goda kejsarna". Han blev adopterad år 97 av Nerva som medregent och efterträdare. Trajanus var en skicklig fältherre och han kom senare att bli en av de största romerska kejsarna. Han var gift med Pompeia Plotina och barnlös. Han etablerade snart ett gott förhållande till senaten, han var rättrådig, klok och respekterade människor men hade ändå stor auktoritet. Han anlade vägar och den matriella välfärden blomstrade. Trajanus var mycket populär och han kallades av folket för optimus. Under Trajanus tid nådde det romerska väldet sin största utbredning oh kejsardömet sin höjdpunkt. Trajanus dog den 9 augusti 117. På sin dödsbädd utsåg han Hadrianus som sin efterträdare.

Denar, Trajanus

RIC 6, RSC 209, Denar, Trajanus, 99 e.Kr., Rom
Åtsida: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM
Frånsida: P M TR P COS II P P, Pax standing left, holding branch & cornucopiae

Denar, Trajanus Frånsidan visar Trajanuskolonnen som är ett 40 meter högt segermonument från 113 e.Kr. Runt kolonnen löper en relief i spiral som föreställer episoder från kejsar Trajanus fälttåg mot dakerna. Kolonnen kröntes ursprungligen av kejsarens staty, men 1588 lät påven Sixtus V sätta upp en staty av aposteln Petrus.
Sear II 3151 (var), Denar, Trajanus, 116 e.Kr., Rom
Åtsida: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P
Frånsida: SPQR OPTIMO PRINCIPI, Column of Trajan, two eagles at base.

Trajanus 98-117, e.Kr.
97 e.Kr. TR P, TR P II, CAES, IMP, GERM
98 e.Kr. TR P III, COS II, AUG, P M, P P
99 e.Kr. TR P IIII
100 e.Kr. TR P V, COS III
101 e.Kr. TR P VI, COS IIII, IMP II
102 e.Kr. TR P VII, IMP III, IMP IIII
103 e.Kr. TR P VIII, COS V
104 e.Kr. TR P VIIII
105 e.Kr. TR P X, IMP V
106 e.Kr. TR P XI,IMP VI
107 e.Kr. TR P XII
108 e.Kr. TR P XIII
109 e.Kr. TR P XIIII
110 e.Kr. TR P XV
111 e.Kr. TR P XVI
112 e.Kr. TR P XVII, COS VI
113 e.Kr. TR P XVIII
114 e.Kr. TR P XVIIII, OPTIMUS
115 e.Kr. TR P XX, IMP VIII, IMPVIIII, IMP X, IMPXI, IMP XII
116 e.Kr. TR P XXI, PARTHICUS


Senast Uppdaterad: 2007-05-16                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/