Tetricus I, 271-274 e.Kr.
Gaius Pius Esuvius Tetricus blev kejsare efter mordeet på Victorianus. Han utsåg sin son som hade samma namn till sin medregent (Tetricus II). Tetricus var en svag kejsare, besegrades och fick abdikera till den mäktige generalen Aurelian. Under Aurelian fick han en administrativ tjänst och dog faktiskt en naturlig död.

Tetricus I, 271-274 e.Kr
Myntet kommer från Antikörens 11:e auktion, objekt nr 10, klassad som 1+/01-70 (konstigt nog)

Sear II 11237, Billon Antoninian, Tetricus I, 273-274 e.Kr, Mainz or Trier
Åtsida: IMP TETRICVS P F AVG
Frånsida: HILARITAS AVGG, Hilaritas standing left, holding palm and cornucopiae
jmfr ex på wildwinds

Tetricus I, 271-274 e.Kr.
268 e.Kr. P P, P M
270 e.Kr. TR P
271 e.Kr. TR P II
272 e.Kr. TR P III


Senast Uppdaterad: 2007-05-19                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/