Severus Alexander Severus Alexander, 222-235 e.Kr.
Den 1 oktober 208 föddes Marcus Aurelius Severus Alexander i Arca Caesarea, Fenicien. Alexander Severus utsågs till romersk kejsare 13 mars 222 strax efter att hans kusin Heliogabalus mördats. Under ett fälttåg i Tyskland år 235 gjorde de romerska soldaterna uppror och mördade honom tillsammans med hans mor, Julia Mamaea.

Denar, Severus Alexander, 222 e.Kr.


Sear II 7887, Denar, Severus Alexander, 226 e.Kr., Rom
Åtsida: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG
Frånsida: PAX AVG, Pax advancing left holding olive-branch and sceptre.

Denar, Julia Mamaea
Mor till Severus Alexander

Sear II 8217, Denar, Julia Mamaea, 226 e.Kr., Rom
Åtsida: JVLIA MAMAEA AVG
Frånsida: VESTA, Vesta standing left, holding palladium and sceptre.

Severus Alexander, 222-235 e.Kr.
222 e.Kr. TR P, IMP, CAES, AVG, P P, P M, COS
223 e.Kr. TR P II
224 e.Kr. TR P III
225 e.Kr. TR P IIII
226 e.Kr. TR P V, COS II
227 e.Kr. TR P VI
228 e.Kr. TR P VII
229 e.Kr. TR P VIII, COS III
230 e.Kr. TR P VIIII,
231 e.Kr. TR P X
232 e.Kr. TR P XI
233 e.Kr. TR P XII
234 e.Kr. TR P XIII
235 e.Kr. TR P XIIII


Senast Uppdaterad: 2007-05-16                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/