Septimius Severus Septimius Severus, 193-211 e.Kr.
Lucius Septimius Severus föddes den 11 april 145 i Leptis Magna. Han var den den förste kejsaren av nordafrikanskt ursprung. Hans far var Publius Septimius Geta. Vid 18-års åldern reste Severus till Rom där Marcus Aurelius gjorde honom till senator. Romersk kejsare från 9 april 193 fram till sin död 211. Gift med Julia Domna med vilken han fick sönerna Caracalla och Geta. År 208 försökta han erövra hela Britannia. Han ledde en armé in i Skottland där han till en börja med hade framgångar i fälttåget. År 211 dog han i York 65 år gammal.

Denar, Septimius Severus, 210 e.Kr.


Sear II 6348, Denar, Septimius Severus, 2010 e.Kr., Rom
Åtsida: SEVERVS PIVS AVG BRIT
Frånsida: P M TR P XVIII COS III P P, Salus enthroned left feeding snake which coils up from her lap

Denar, Julia Domna
Hustru till Septimius Severus

Denar, Julia Domna
Åtsida: IVLIA PIA FELIX AVG (under Caracalla)
Frånsida: IVNO RE...

Septimius Severus, 193-211 e.Kr.
193 e.Kr. TR P I, TR P II, COS, IMP, CAES, AVG, P M, P P
194 e.Kr. TR P III, COS II, IMP II, IMP III, IMP IIII
195 e.Kr. TR P IIII, PIUS, PARTHICVS, ARABICVS, ADIABENICVS, IMP V, IMP VII
196 e.Kr. TR P V, IMP VIII
197 e.Kr. TR P VI, IMP VIIII, IMP X
198 e.Kr. TR P VII, IMP XI
199 e.Kr. TR P VIII
200 e.Kr. TR P VIIII
201 e.Kr. TR P X
202 e.Kr. TR P XI, COS III
203 e.Kr. TR P XII
204 e.Kr. TR P XIII
205 e.Kr. TR P XIIII
206 e.Kr. TR P XV
207 e.Kr. TR P XVI
208 e.Kr. TR P XVII
209 e.Kr. TR P XVIII, BRITANNICVS
210 e.Kr. TR P XVIIII, IMP XV
211 e.Kr. TR P XX


Senast Uppdaterad: 2007-05-18                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/