Riksmyntsedlar 1858-1873

1 Riksdaler Riksmynt, 18591 Riksdaler Riksmynt, 1859
SS1, Typ 1: valören "EN" i rektangelram, 75x133mm

1 Riksdaler Riksmynt, 18651 Riksdaler Riksmynt, 1865
SS8, Typ 2: valören "EN" i oval ram , 75x133mm

1 Riksdaler Riksmynt, 18731 Riksdaler Riksmynt, 1873
SS18, Typ 4: "Sweriges Riksbank", Namnteckning tv tryckt, 75x133mm


Senast Uppdaterad: 2004-06-24                Copyright © 2004 - Tonys Myntsida             http://tonys.homepage.nu/