Romerska Republiken, 270 f.Kr.- 27 f.Kr.
De första romerska mynten var gjutna kopparmynt sk. aes rude. Dom var stora och klumpiga. På 200-taler F.Kr. började man slå silvermynt, Denarer i Romariket. Denaren var värd 10 as, senare 16 as. Denaren kom att förbli det vanligaste myntet under 400 år. Redan under republiken så var de romerska denarerna mycket enhetliga i sin utformning. Ofta pryds åtsidan av Dea Roma (Gudinnan Rom) med hjälm. Vanligen anges myntämbetsmannens namn på myntet.

As, Janus 153 f.Kr.
Janus är en mångfasetterad gud i romersk mytologi. Han öppnar och stänger himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in i det förflutna.

Sear 627, As, anonymous issue, 211-306 f.Kr.
32 mm, 30,3 g
Åtsida: Janushuvud med valörsiffran I ovanför
Frånsida: Fartygsför med valörsiffran I ovanför och texten ROMA nedanför
jmfr ex på wildwinds

Denar, C.Maianius 153 f.Kr.


Sear 82, Denar, C.Maianius, 153 f.Kr.
Åtsida: Roma i hjälm. x bakom (x = 10 asses).
Frånsida: Victory i ett tvåspann. C MAIANI, ROMA

Denar, M.Baebius 137 f.Kr.
Romas huvud är här vänt åt andra hållet och Apollo förekommer för första gången på en romersk denar. Platsbytet på ROMA och myntmästaren är också en nyhet på detta mynt.

Sear 113, Denar, M. Baebius Q.f. Tampilus, 137 f.Kr.
Åtsida: Roma i hjälm. X under hakan. TAMPIL bakom
Frånsida: Apollo i ett fyrspann, Håller pil och båge. M BAEBI Q F, ROMA

Denar, C.Cassius, 126 f.Kr.


Sear 142, Denar, C.Cassius 126 f.Kr.
Åtsida: Roma i hjälm. valurna och XVI monogram bakom.
Frånsida: Libertas i ett fyrspann. C CASSIA, ROMA

Denar, M. Furius L.f. Philius, 119 f.Kr.
Minnesmynt från segern över Allobroges och Arverni i Gaul, år 121 f.Kr. av Cn. Domitius Ahenobarbus och Q. Fabius Maximus (Allobrogicus)

Sear 156, M. Furius L.f. Philius, 119 f.Kr.
Åtsida: Janus huvud, Omskrift: M FOVRI L F
Frånsida: Kröningscermoni, Stjärna över Roma till höger, PHILI under, ROMA till höger

Denar, Cn. Domitius, 116/115 f.Kr.


Sear 161, Cn. Domitius, 116/115 f.Kr.
Åtsida: Roma i hjälm, ROMA framför, X bakom
Frånsida: Jupiter i fyrspann, Håller i kvist och åskblixt, CN DOMI under

Denar, M. Sergius Silus, 116/115 f.Kr.


Sear 163, M. Sergius Silus, 116/115 f.Kr.
Åtsida: Roma i hjälm, EX S C framför, ROMA och (*) XVI monogram bakom.
Frånsida: Hjälmprydd galopperande ryttare med svärd, M SERGI under, Q under hästens framben.

Denar, M.Herrenius, 108-107 f.Kr.


Sear 185, Denar, M.Herrenius 108-107 f.Kr.
Åtsida: Högervänt huvud av Pietas med diadem. PIETAS bakom.
Frånsida: Amphinomus av Catana springer mot höger bärande sin far. M.HERRENI bakom.

Denar, Q. Titius 90 f.Kr.


Sear 239, Denar, Q. Titius 90 f.Kr.
Åtsida: Bacchus eller Liber.
Frånsida: Pegasus, Q TITI under.

Denar, C. Vibius C.f., Pansa 90 f.Kr.


Sear 242, Denar, C. Vibius C.f. Pansa 90 f.Kr.
Åtsida: Större lagerkrönt huvud av Apollo höger, symbol under hakan, PANSA bakom.
Frånsida: Minerva i galloperande fyrspann höger, C:VIBIUS C.F.

Denar, L. Rubrius Dossenus, 87 f.Kr.


Sear 258, Denar, L. Rubrius Dossenus, 87 f.Kr.
Åtsida: Jupiter, DOSSEN under.
Frånsida: Tomt fyrspann, L RVBRI under.

Denar, L. Procilius L.f, 80 f.Kr.


Sear 307, Denar, L. Procilius L.f, 80 f.Kr.
Åtsida: Juno Sospita, S C bakom.
Frånsida: Juno Sospita i tvåpann med spjut och sköld, Orm under hästarna, L PROCILI F under.

Denar, L. Marcius Philippus, 56 f.Kr.
Myntmästaren var styvbror till Gaius Octavius, blivande kejsare Augustus. Augustus var 7 år gammal då det här myntet gavs ut. Myntet är ett minnessmynt för byggandet av akvedukten Aqua Marcia som utfördes av Q. Marcius Rex som också ska vara avbildad på statyn.

Sear 382, Denar, L. Marcius Philippus, 56 f.Kr.
Åtsida: Kung Ancus Marcius, Lituus bakom, ANCVS under
Frånsida: Akvedukt (Aqua Marcia) med staty, AQVA MAR inom akvedukt bågarna, Omskrift PHILIPPVS


Senast Uppdaterad: 2012-11-15                Copyright © 2004-2012             http://www.tonysmynt.se/