Probus Probus, 276-282 e.Kr.
Marcus Aurelius Probus föddes i Pannonien år 232. Probus utsågs av sina trupper till romersk kejsare 1 maj 276 och gav sig in i en kamp mot kejsare Florianus. Denne mördades dock av egna soldater efter 88 dagar som kejsare. Probus fick nu ta itu med många hot: goter, franker, vandaler. Även situationen i Egypten vållade problem för Probus, liksom bland hans egna soldater. Dessutom blev han tvungen att besegra tre usurpatorer: Saturninus, Proculus och Bonosus. Sedan Probus väl löst dessa problem kunde han inte betrakta sig som obestridd kejsare; nu utropades Carus till kejsare, även han av egna trupper. Strax därefter år 282 mördades Probus av de egna styrkorna

Sear II 12073, Billon Antoninian, Probus, 277,280 e.Kr.
Myntet kommer från Antikörens 11:e auktion, objekt nr 13, klassad som 1+-60

Sear II 12073, Billon Antoninian, Probus, 277,280 e.Kr., Siscia
Åtsida: IMP C M AVR PROBVS P F AVG
Frånsida: VIRTVS PROBI AVG, Emperor galloping right, spearing enemy.
jmfr ex på wildwinds

Sear I 3347, Billon Antoninian, Probus
Myntet kommer från Antikörens 11:e auktion, objekt nr 14, klassad som 1+/01-70

Sear I 3347, Billon Antoninian, Probus
Åtsida: IMP C M AVR PROBVS AVG, His radiated bust left wearing imperial mantle and holding eagle-tipped sceptre
Frånsida: CONSERVAT AVG, Sol standing right, his head left holding globe, his right hand raised.
jmfr ex på wildwinds, RIC 348, Cohen 179

Sear II 12120, Billon tetradrachm, Probus, 276 e.Kr., Alexandria
Ett litet och tjockt provinsmynt från Alexandria i Egypten

Sear II 12120, Billon tetradrachm, Probus, 276 e.Kr., Alexandria
Åtsida: A K M AVP PPO-BOC CEB, laureate cuirassed bust right
Frånsida: LA (År 1 = 276 e.Kr., Dikaiosyne standing left holding scales & cornucopiae.
jmfr ex på wildwinds, Milne 4512, Emmett 3979, Dattari 5526

Sear II 12124, Billon tetradrachm, Probus, 277-78 e.Kr., Alexandria


Sear II 12124, Billon tetradrachm, Probus, 277-78 e.Kr., Alexandria
Åtsida: A K M AVP PPO-BOC CEB, laureate cuirassed bust right
Frånsida: LG, (År 3 = 277-78 e.Kr., Eirene (Pax) standing left holding olive-branch & transverse sceptre.
jmfr ex på wildwinds, Milne 4551, BMCG 2413, Cologne 3132, Dattari 5529

Probus, 276-282 e.Kr.
276 e.Kr. TR P, IMP, CAES, AVG, P P, P M
277 e.Kr. TR P II, COS
278 e.Kr. TR P III, COS II
279 e.Kr. TR P IIII, COS III
280 e.Kr. TR P V
281 e.Kr. TR P VI, COS IIII
282 e.Kr. TR P VII, COS V


Senast Uppdaterad: 2007-12-24                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/