Postumus Postumus, 253-268 e.Kr.
Marcus Cassianus Latinius Postumus var romersk fältherre och sedan romersk kejsare från 259. När Gallienus tog itu med problem i de östra delarna av imperiet fick hans son Saloninus och militära befälhavare som Postumus försvara Rhenländerna. Mitt i det kaos som rådde när alemanner och franker invaderade dessa, utropade Postumus sig själv till kejsare. Därefter intog Postumus Colonia Agrippina (numera Köln), där Silvanus hade förenat sig med Saloninus. Efter att ha brutit igenom murarna lät han döda Silvanus och Saloninus. Senare lät han uppföra en triumfbåge till minne av denna seger. Postumus erkändes som kejsare i Gallien, Spanien, Tyskland och Britannien. Hans utbrytarrike fick sitt säte i Colonia Agrippina, komplett med senatorer, konsuler och praetorisk vakt. Efter att framgångsrikt ha försvarat sitt rike mot germanerna benämnde han sig Galliens återupprättare på en del av sina mynt. Dessa mynt var skickligare gjorda och innehöll mer värdefulla metaller än Gallienus mynt. År 263 startade Gallienus ett fälttåg mot Postumus. Efter en inledande seger blev Gallienus allvarligt sårad och tvingades återvända hem. Därefter var Gallienus upptagen med kriser i andra delar av imperiet och fick inte tillfälle att ytterligare utmana Postumus. Postumus dog i strid år 268 e.Kr.

Sear II 10962, Billon Antoninian, Postumus, 262-265 e.Kr., Colonge


Sear II 10962, Billon Antoninian, Postumus, 262-265 e.Kr., Colonge
Åtsida: IMP C POSTVMVS P F AVG, radiate, draped & cuirassed bust right
Frånsida: MONETA AVG, Moneta standing left with scales & cornucopiae.
jmfr ex på wildwinds
RIC 75.

Postumus, 253-268 e.Kr.
258 e.Kr. TR P, IMP, CAES, AVG, P P, P M
259 e.Kr. TR P II, COS
260 e.Kr. TR P III, COS II
261 e.Kr. TR P IIII, COS III
262 e.Kr. TR P V
263 e.Kr. TR P VI
264 e.Kr. TR P VII
265 e.Kr. TR P VIII
266 e.Kr. TR P VIIII
267 e.Kr. TR P X, COS IIII
268 e.Kr. COS V


Senast Uppdaterad: 2007-06-04                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/