Räknepenning
Räknepenningar

Räknepenningar är myntliknande jetonger som användes som hjälpmedel vid räkning på linjer. Ofta användes en skiva (räknetavla) med inristade parallella linjer. Detta sätt att räkna på har sitt ursprung redan i antiken. Grekerna kallade räknetavlan för abax och romarna kallade den för abacus. I antiken var linjerna lodräta och man använde räknestenar. På 1200-talet infördes vågräta linjer på räknebräden och räknebord ungefär som bilden visar nedan. Addition och subtraktion går relativt enkelt att utföra och med olika knep kunde även multiplikation och division utföras. Det dröjde faktiskt ända till 1600- och 1700-talet tills räknepenningarna ersattes av skriftlig räkning (algoritmer).

Räna med ränepenningar

Här symboliserar cirklarna räknepenningar. Räknepenningarna markerar talet 4537. Fälten till höger används för att markera nästa tal och sedan talens summa eller differensen.


Räknepenning
Räknepenningar från Nürnberg från 1700- och 1800-talet förekommer ofta i handeln (sk rechenpfenningen). De är av streckartad stil och präglade på tunna mässingsplattar. Det förekommer också senare kopior från Wien som kan vara svåra att skilja från de äkta.

Räknepenning
LUD XVI D G FRN REX
RECHEN PFENING, L G K
jmfr med ett liknande ex här. Här pratar man om årtalet 1791.
Det är inte samma jetong, men snarlik med träd och sol på frånsidan.


Senast Uppdaterad: 2009-07-07                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/