Lokalmynt

På 70-talet då myntsamlandet hade en höjdpunkt i Sverige så började man ge ut lokalmynt. Vanligtvis så präglades mynten i brons, silver och guld med valörerna 10 kr, 100 kr resp. 1000 kr. Lokalmynten kunde lösas in inom utgivningsorten under en begränsad tid. Intresset för lokalmynt avtog snart och upphörde nästan helt efter några år.

Lokalmynt, Gamla Linköping, 100 kr, 1978


Lokalmynt, Gamla Linköping, 100 kr, 1978

Lokalmynt, Gamla Linköping, 10 kr, 1978


Lokalmynt, Gamla Linköping, 10 kr, 1978

Lokalmynt, Gamla Linköping, 100 kr, 1979


Lokalmynt, Gamla Linköping, 100 kr, 1979

Lokalmynt, Gamla Linköping, 10 Kr, 1979


Lokalmynt, Gamla Linköping, 10 Kr, 1979


Senast Uppdaterad: 2009-07-07                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/