Personifieringar

Förutom gudar så förekommer det många personifierade mänskliga egenskaper såsom Fides (tro), Honos (heder), Spes (hopp) och liknande. De romerska gudar eller personifieringar som återfinns på mynten har ofta olika attribut som möjliggör identifiering. Exempel på vanliga attribut är spira, våg och patera, en slags tallrik som användes vid religiösa ceremonier. Ett mycket vanligt attribut är cornucopiae, ymnighetshorn, som symboliserar välfärd och överflöd.

PersonifieringBetydelseAttribut
AbundantiaÖverflödHåller sädesax och ymnighetshorn
AequitasRättvisa, hederlighetHåller våg och ymnighetshorn
AeternitasEvighet, stabilitetHåller fackla, glob eller spira
AnnonaDen årliga skördenHåller sädesax och ymnighetshorn
Bonus EventusTur, lyckaHåller patera och ymnighetshorn
ClementiaNådHåller kvist och spira, lutar sig ev. mot en kolonn
ConcordiaHarmoniHåller spira, patera eller ymnighetshorn
FelicitasLycka, välgångHåller ymnighetshorn och caduceus (stav med två ormar på)
FidesTrohetHåller patera och ymnighetshorn
FortunaTur, lyckaHåller roder och ymnighetshorn, kan ev. vila på en glob. Kan hålla olivkvist eller patera
HilaritasGlädje, munterhetHåller ymnighetshorn och långt palmblad, ev. i sällskap av en eller två barn
HonosHeder, stolthetHåller olivkvist eller spira och ymnighetshorn
IndulgentiaMildhet Håller patera och spira
JustitiaRättvisaHåller olivkvist eller patera och spira. Kan också hålla en våg
LaetitiaGlädjeHåller krans, spira, ankare eller roder
LiberalitasLiberalHåller tessera och ymnighetshorn
Moneta Mynt Håller våg och ymnighetshorn och kan förekomma som tre personer
Patientia Tålamod, uthållighet Håller spira
Pax Fred Håller olivkvist och spira eller ymnighetshorn
Pietas Hänsyn, vördnad, plikttrohet Kan vara beslöjad och håller patera och spira. Kan offra vid ett altare
Providentia Omsorg, försyn Håller batong och spira. Ev. glob vid fötterna
Pudicitia Kyskhet, ärbarhet Vanligen beslöjad och håller en spira
Salus Hälsa, välfärd Håller patera och matar en orm
Securitas Säkerhet, trygghet Håller spira eller patera
Spes Hopp Håller en blomma och visas gående
Uberitas Fruktbarhet Håller ymnighetshorn
Victoria Seger Bevingad. Håller krans och palmblad
Virtus Mod Bär rustning. Håller Victoria och ett spjut och sköld
Uberitas Fruktbarhet Håller ymnighetshorn och börs


Senast Uppdaterad: 2008-09-29                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/