Norska unionsmynt

unionsflagga Den 14 januari 1814 undertecknades freden i Kiel där Danmark tvingades avstå Norge till konungen av Sverige. Den danske kronprinsen Kristian Fredrik var ståthållare av Norge. När nyheten om att unionen med Danmark var upplöst vägrade kronprinsen att återvända till Danmark och tog ledningen för en självständighetsrörelse. I Eidsvoll skrevs en författning som antogs den 17 maj 1814, och samma dag valdes Kristian Fredrik till Norges kung. Den 28 juli 1814 utbröt krig när svenska armén anföll Norge och detta varade i två veckor. Den svenska arméns antal och militära erfarenhet blev för mycket för norrmännen. Kung Kristian Fredrik abdikerade och den 4 november valdes Karl XIII till Norges kung. Genom Riksakten bestämdes att de två rikena skulle ha en kung och vara allierade i krig men annars vara oavhängiga.
I Norge fortsatte man att fram till 1873 använda den danska mynträkningen, där 1 speciedaler var lika med 120 skillingar. 1873 övergick man tillsammans med de andra nordiska länderna till guldmyntfot där 1 krone är lika med 100 øre. De korslagda hammarna visar att myntet präglats i Kongsberg.

Carl XIII 1814-1818

1 Skilling Species 1816, Kongsberg
Nominaler under Carl XIII: 1/15 speciedaler/8 skilling, skilling

Carl XIII var kung av Norge 1814-1818, men han satte aldrig sin fot i Norge.

1 Skilling Species 1816, Kongsberg

Carl XIV Johan 1818-1844

 4 Skilling Species 1842, Kongsberg
Nominaler under Carl XIV Johan: Speciedaler, 1/2 speciedaler/60 skilling, 24 skilling, 8 skilling, 4 skilling, 2 skilling, skilling, 1/2 skilling

4 Skilling Species 1842, Kongsberg
3,00 gram, 250/1000, Myntmästare: Johan Michael Kruse
Omskrift: CARL XIV JOHAN NORGES SVER G OG V KONGE

2 Skilling Species 1843, Kongsberg


2 Skilling Species 1843, Kongsberg
1,50 gram, 250/1000

1 Skilling Species 1819, Kongsberg


1 Skilling Species 1819, Kongsberg

Oscar I 1844-1859

 12 Skilling Species 1856, Kongsberg
Nominaler under Oscar I: Speciedaler, 1/2 speciedaler, 24 skilling, 12 skilling

12 Skilling Species 1856, Kongsberg
2,89 gram, 875/1000
Omskrift: OSCAR NORGES SV.G.OG V. KONGE - RET OG SANDHED.

Carl XV 1859-1872

 4 Skilling Species 1871, Kongsberg
Nominaler under Carl XV: Speciedaler, 1/2 speciedaler, 24 skilling, 12 skilling, 4 skilling, 3 skilling, 2 skilling, skilling, 1/2 skilling
4 Skilling Species 1871, Kongsberg
3,00 gram, 250/1000

 1 Skilling Species 1870, Kongsberg

1 Skilling Species 1870, Kongsberg

 ½ Skilling Species 1867, Kongsberg

½ Skilling Species 1867, Kongsberg

Oscar II 1872-1905
 1 Krone 1898, Kongsberg
Nominaler under Oscar II: 1/2 speciedaler, 12 skilling, 3 skilling, 20 kroner/5 speciedaler, 10 kroner/2 1/2 speciedaler, krone/30 skilling, 50 øre/15 skilling, 10 øre/3 skilling, 5 øre, 2 øre, 1 øre
1 Krone 1898, Kongsberg
7,50 gram, 800/1000
Omskrift: OSCAR II NORGES O. SVER. KONGE - BRODERFOLKENES VEL

 10 øre (3 Skilling) 1874, Kongsberg

10 øre (3 Skilling) 1874, Kongsberg
1,50 gram, 400/1000

 5 øre 1876, Kongsberg

5 øre 1876, Kongsberg

 2 øre 1884, Kongsberg

2 øre 1884, Kongsberg

 1 øre 1899, Kongsberg

1 øre 1899, Kongsberg


Senast Uppdaterad: 2007-08-04                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/