Nero, 54-68 e.Kr.
Nero Nero föddes den 15 december 37. Son till kejsare Claudius maka Agrippina d.y. och hennes förre make Cnaeus Domitius Ahenobarbus. Neros första tid vid makten präglades av lugn och välstånd, mycket tack vare hans goda rådgivare. År 62 skilde sig Nero från Octavia och gifte sig med Poppaea Sabina. År 64 brann Rom och de kristna fick skulden och började förföljas. Rom var i uppror och när folket reste sig mot Nero, flydde han och begick självmord den 6 juni 68. Nero blev den siste av de julisk-claudiska kejsarna.

Denar, Octavius 7 f.Kr
Myntet kommer från Antikörens 11:e auktion, objekt nr 2, klassad som 1+-60)(1-40
AE Tetradrachm, Nero år 13, 66-67 e.Kr., Egypten, Alexandria
Sear 709-var, 9,98 gram
Frånsida: Örn stående på åskvigg

Nero, 54-68 e.Kr.
54 e.Kr. TR P, IMP, P M
55 e.Kr. TR P II, COS, P P
56 e.Kr. TR P III
57 e.Kr. TR P IIII, COS II, IMP III
58 e.Kr. TR P V, COS II, IMP IIII, IMP V
59 e.Kr. TR P VI, IMP VI
60 e.Kr. TR P VII, COS IIII,IMP VII
61 e.Kr. TR P VIII, IMP VIII, IMP VIIII
62 e.Kr. TR P VIIII
63 e.Kr. TR P X
64 e.Kr. TR P XI
65 e.Kr. TR P XII
66 e.Kr. TR P XIII, IMP XI
67 e.Kr. TR P XIIII, IMP XII
68 e.Kr. TR P XV, COS V
69 e.Kr. TR P XVI


Senast Uppdaterad: 2007-05-16                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/