Romerska myntorter
På senare mynt (kring mitten av 300-talet e.Kr.) började man att ange myntorter, vanligen längst ner på myntets frånsida. Det bestod av en förkortning av myntorten. Ofta i tre delar: Först M (Moneta), SM (Sacred Moneta) eller P (Pecunia). Därefter en förkortning av själva myntorten och slutligen en grekisk bokstav som indikerar vilken tillverkare på myntorten som präglat det specifika myntet. Här följer en tabell med de vanligaste myntorterna:

Romerska Myntorter
Alexandria (Egypten) AL, ALE, ALEX, SMAL
Ambianum (Amiens, Frankrike) AMB, AMBL
Antioch (Turkiet) AN, ANT, ANTOB, SMAN
Aquileia (Italien) AQ, AQVIL, AQOB, AQPS, SMAQ
Arelatum (Arles, Frankrike)
kallades Constantina 328-340 e.Kr.
A, AR, ARL, CON, CONST, KON, KONSTAN
Barcino (Barcelona, Spanien) SMBA
Camulodunum (Colchester, England) C, CL
Carthage (Kartago, Tunisien) K, PK, KAR, KART
Constantinople (Istanbul, Turkiet) C, CP, CON, CONS, CONSP, CONOB
Cyzicus (Turkiet) CM, CVZ, CVZIC, CVZIKEN, K, KV, KVZ, MK, MKV, SMK
Heraclea (Eregli, Turkiet) H, HT, HER, HERAC, HERACL, SMH, SMHT
Londinium (London, England) L, LI, LN, LON, PLN, PLON, ML, MLN, MSL,
AVG, AVGOB, AVGPS
Lugdunum (Lyons, Frankrike) LD, LG, LV, LVG, LVGD, LVGPS, PL, PLG
Mediolanum (Milan, Italien) MD, MED, MDOB, MDPS
Nicomedia (Izmit, Turkiet) MN, N, NIC, NICO, NIK, SMN
Ostia (Roms Hamn, Italien) OST, MOST, POST
Ravenna (Italien) RV, RAV, RVPS
Rom (Italien) CORMOB, R, RM, ROM, ROMA, ROMOB, RMPS,
SMR, VRB ROM
Serdica (Sofia, Bulgarien) SD, SER, SERD
Sirmium (Serbien, nära Mitrovica) SIR, SIRM, SIROB, SM
Siscia (Sisak, Krotien) S, SIS, SISC, SISCPS
Thessalonica (Salonika, Grekland) CHES, COM, COMOB, CONOB, SMTS, TE, TES, TESA,
TESOB, TH, THES, THS, THSOB, TS, OES
Ticnum (Pavia, Italien) T, SMT
Treveri (Trier, Tyskland) SMTR, TR, TRE, TRIOB, TRMS, TROB, TROBS, TRPS

Här finns en fantastiskt fin länk om MINT-MARKS


Senast Uppdaterad: 2008-10-06                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/