Sverige och dess regenter under 1000 år

Axel Wallenberg, tiden 1521 - 1654

Gustav Vasa, riksföreståndare 1521-1523, kung 1523-1560

Gustav Vasa
riksföreståndare 1521-1523
kung 1523-1560


38. Gustav Vasa, riksföreståndare 1521-1523, kung 1523-1560, Silver, 40 mm, 47,8 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977
På åtsidan ses Gusav Vasa i sin krafts dagar, på 1540-talet, hållande ett av de brev som skulle åtlydas, när han själv skrivit dem, men som han "icke för ett blåbär aktade", när de utfärdats av andra. På frånsidan dynastivapnet, "vasen", under nya tiden vanligen utformad som en kärve, men i ättens tidiga sigill av annat utseende (ett murankare e dyl).
Läs om Gustav Vasa på wikipedia.

Erik XIV, 1560-1568

Erik XIV
1560-1568


39. Erik XIV, 1560-1568, Silver, 40 mm, 49,9 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977
Åtsidan visar Erik sliten mellan personifikationer av misstänksamheten och godheten, frånsidan avbildar de till hans kröning nytillverkade riksregalierna.
Läs om Erik XIV på wikipedia.

Johan III, 1568-1592

Johan III
1568-1592


40. Johan III, 1568-1592, Silver, 40 mm, 48,4 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: E10 = 1979
Åtsidans bild är inspirerad av ett porträtt av Johan i helfigur, förvarat i Sienna; det omges av ett nattvardstyg (kalk och patén) samt hostian, allt syftande på kungens teologiska intressen, också återgivet i inskriften LITURGIA SVE(CANA) 1576, det år den katolicerande "röda boken" utkom, en svensk gudstjänstordning som väckte motstånd. Frånsidan syftar på Johans slottsbyggen och visar inre borggårdens loggia i Stockholms gamla slott "Tre Kronor" (det medetida tornet i bakgrunden) samt Jakobs kyrka i Stockholm, som började återuppföras under Johans regering.
Läs om Johan III på wikipedia.

Sigismund, 1592-1599

Sigismund
1592-1599


41. Sigismund, 1592-1599, Silver, 40 mm, 49,3 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidan visar Uppsala mötes beslut 1593, genom vilket den protestantiskt-lutherska läran slutgiltigt antogs som Sveriges enda tillåtna statsreligion. Bland de många undertecknarna syns överst hertig Karls namnteckning "Carolus" (klicka på bilden för en förstoring).
Läs om Sigismund på wikipedia.

Karl IX, riksföreståndare 1599-1604, kung 1604-1611

Karl IX
riksföreståndare 1599-1604
kung 1604-1611


42. Karl IX, riksföreståndare 1599-1604, kung 1604-1611, Silver, 40 mm, 51,6 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidans rika symbolik visar bl a överst en same, tillbedjande en sejte, samt Karls titel "de lappars i Nordlanden konung". Titeln har ingen anna svensk kung använt - den var en utmaning mot Danmark-Norge. Nedtill har konstnären velat visa vad Karl stödde sig på: svärdet (våldet) och lagen; hans intresse för bergsbruk antyds också.
Läs om Karl IX på wikipedia.

Gustav II Adolf, 1611-1632

Gustav II Adolf
1611-1632


43. Gustav II Adolf, 1611-1632, Silver, 40 mm, 48,7 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: E10 = 1979
Åtsidan visar den bedjande kungen och en stridsscen; här har skulptören velat betona den betydelse religionen hade för dåtidens människor som motivering för handlingar, som i och för sig kunde ha helt andra orsaker; frånsidan visar Sverige (lejonet) i strid med den tysk-romerska kejsaren (örnen) samt återger namnen på två berömda fältslag - Breitenfeld 1631 och Lützen 1632.
Läs om Gustav II Adolf på wikipedia.

Kristina, 1632-1654

Kristina
1632-1654


44. Kristina, 1632-1654, Silver, 40 mm, 50,2 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: E10 = 1979
Åtsidan visar Kristina till häst under intåget i Rom 1655; frånsidan återger Brömsebro - mellan Småland och Blekinge - där den för Sverige fördelaktiga freden med Danmark slöts 1645. Minnesstenen är uppställd i senare tid.
Läs om Kristina på wikipedia.Senast Uppdaterad: 2009-06-26                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/