Sverige och dess regenter under 1000 år

Christer Sjögren, tiden 1818 fram till våra dagar

Karl XIV Johan, 1818-1844, Silver

Karl XIV Johan
1818-1844


54. Karl XIV Johan, 1818-1844, Silver, 40 mm, 47,7 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977
Frånsidan visar Karlsborgs fästning vid Vättern, som anlades på Karl Johans initiativ; denne var anhängare av den s k centralförsvarstanken. I sitt färdiga skick - långt efter kungens död - var den redan föråldrad.
Läs om Karl XIV Johan på wikipedia.

Oskar I, 1844-1850, Silver

Oskar I
1844-1859


55. Oskar I, 1844-1859, Silver, 40 mm, 48,1 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidans ånglok (Förstlingen) syftar på att kommunikationerna började byggas ut under Oskars regering; 1855 togs ett riksdagsbeslut om de första järnvägaran för persontrafik.
Läs om Oskar I på wikipedia.

Karl XV, 1869-1872

Karl XV
1869-1872


56. Karl XV, 1869-1872, Silver, 40 mm, 47,7 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidans bild syftar på den stora emigrationen till USA, som ytterligare ökade under den svåra missväxten i slutet av 1860-talet.
Läs om Karl XV på wikipedia.

Oskar II, 1872-1907

Oskar II
1872-1907


57. Oskar II, 1872-1907, Silver, 40 mm, 48,2 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidan visar en symbolisk framställning av industrialismens framväxt.
Läs om Oscar II på wikipedia.

Gustav V, 1907-1950

Gustav V
1872-1907


58. Gustav V, 1907-1950, Silver, 40 mm, 48,3 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: E10 = 1979
Frånsidan anspelar på parlamentarismens genombrott 1917 (Edén-Branting-ministären) och på arbetarrörelsens frammarsch till makten (1932).
Läs om Gustav V på wikipedia.

Gustav VI Adolf, 1950-1973

Gustav VI Adolf
1950-1973


59. Gustav VI Adolf, 1950-1973, Silver, 40 mm, 48,1 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: B10 = 1976

Läs om Gustav VI Adolf på wikipedia.

Carl XVI Gustaf, 1973-

Carl XVI Gustaf
1973-


60. Carl XVI Gustaf, 1973-, Silver, 40 mm, 48,0 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977

Frånsidan syftar på ett av vår tids överhängande problem, miljöförstöringen, ett ämne som kungen också ägnar stort intresse.
Läs om Carl XVI Gustaf på wikipedia.Senast Uppdaterad: 2009-06-27                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/