Konstmedaljer - Kauko Räsänen, 1973

Minnesmedalj, Gustaf VI Adolf 75 år som arkeolog

Gustaf VI Adolf 75 år som arkeolog

MetallDiamMax upplMin vikt
Guld 18 K50150 
Guld 18 K/Silver50300 
Silver 999/1000501000250 g
Medaljbrons502000 


Minnesmedalj, Gustaf VI Adolf 75 år som arkeolog

Minnesmedalj, Gustaf VI Adolf 75 år som arkeolog, Medaljbrons, 50 mm, 214 g, (575/2000)
På åtsidans yttersida visas ett halvporträtt av Gustav VI Adolf. Andra porträtthalvsidan är genombruten. Till vänster syns konungens hand hållande en urna. Texten lyder "Till konung Gustav VI Adolf". Frånsidas yttersida visar nederst konungen inför en utgrävning. Över hela motivet framtonar en kvinnokropp symboliserande Moder jord.
Åtsidans innersida visar den unge prins Gustav Adolfs halvporträtt. Vänstra porträtthalvan är genombruten. Texten upptar namnen på ett antal platser där utgrävningar företagits av konungen eller genom hans initiativ eller bistånd. "Libtomta-Håga-Tinkarp-Glumslöv-Asine-Korea-Cypern-Ageröd-Helgö-Öland-San Giovenale-Acquarossa-Vallhagar 3.8.1973". Gustaf VI Adolf inledde sin arkeologiska verksamhet med Tullgarnsundersökningen vid Libtomta som började den 3 augusti 1898. Åtsidans yttersida visar ett tvådelat människoporträtt, den unge prinsen i nedsänkt relief till vänster och konung Gustav VI Adolf i upphöjd relief till höger. Texten lyder: "Svenska Arkeologiska Samfundets Höge Beskyddare".
Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet.
Tillverkad av Sporrong, Norrtälje 1973.

Minnesmedalj, CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE HELSINK 1973

Minnesmedalj,CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE HELSINKI 1973,
Silver, 70 mm, 868 g, (178/500)


Tillverkad av Sporrong, Norrtälje 1973.Senast Uppdaterad: 2012-11-19                Copyright © 2004-2012             http://www.tonysmynt.se/