Samfundet Kungliga Myntkabinettets Vänner

ilvermedalj, K. Kronoberg Jönköping och Kalmar Regementen

Samfundet Kungliga
Myntkabinettets Vänner
1948 - 1973

MetallDiamMax upplMin vikt
Guld 18 K3950034 g
Silver 75/10039250034 g

Silvermedalj, Samfundet Kungliga Myntkabinettets Vänner 1948-1973 , 39 mm, 35,5 g, (505/2500)
Randskrift: 75/100 - DELAR FINSILVER
Medaljen är utgiven i samband med Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner 25-årsjubileum (1948-1973). Det är också 100 år sedan specieriksdalern upphörde att gälla. Årtalet 1534 var det år som Gusav Vasa införde dalern i sverige. 1776 genomförde Gustav III myntreformen. 1873 avskaffade Oskar II det gamla myntsystemet. 1873. Notera att medaljen har samma storlek och vikt som specieriksdalern ( 29 mm, 34 gram).
Utgivningsår: 1973
Skapad av Léo Holmgren.
Präglad av Sporrong, Norrtälje.
Utgiven av Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner, Stockholm

Kungl. Skånska Dragonregementet

Delaware-jubileet
1638-1988


MetallDiamMax upplMin vikt
Guld 18 K452580 g
Silver 999/10004560050 g
Medaljbrons4560050 g

Minnesmedalj, Delaware-jubileet 1638-1988, 45 mm, 53,2 g, (onumrerad)
Årsbokstäver: N10 = 1987
Skapad av Ernst Nordin.
Präglad av Myntverket i Eskilstuna.
Utgiven av Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner, Stockholm


Senast Uppdaterad: 2009-06-06                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/