Sverige och dess regenter under 1000 år

Sven Lundqvist, tiden 1208 - 1266

Erik Knutsson, 1208-1216

Erik Knutsson
1208-1216


17. Erik Knutsson, 1208-1216, Silver, 40 mm, 47,6 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: B10 = 1976
På frånsidan återges hur Erik fördriver företrädaren Sverker d y i slaget vid Lena.
Läs om Erik Knutsson på wikipedia.

Johan Sverkersson, 1216-1222

Johan Sverkersson
1216-1222


18. Johan Sverkersson, 1216-1222, Silver, 40 mm, 49,1 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidan visar några av de svenska skeppen på väg till Estland; i det närmaste syns två biskopar.
Läs om Johan Sverkersson på wikipedia.

 Erik Eriksson, 1222-1229 och 1234-1250

Erik Eriksson
1222-1229 och
1234-1250


19. Erik Eriksson, 1222-1229 och 1234-1250, Silver, 40 mm, 48,1 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977
Enligt erikskrönikan var Erik fysiskt handikappad; konstnären har därför valt att framställa honom som fetlagd. Frånsidan skildrar Skänninge kyrkomöte 1248, där påvens delegat genomdrev celibatet, d v s att prästerna ej fick vara gifta; en förtvivlad prästfru går bort från sin inför delegaten knäböjande man.
Läs om Erik Eriksson på wikipedia.

 Knut Långe, 1229-1234

Knut Långe
1229-1234


20. Knut Långe, 1229-1234, Silver, 40 mm, 49,2 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidan visar slaget vid Olustra, där Knut segrade.
Läs om Knut Långe på wikipedia.

 Birger Magnusson Jarl, 1248-1266

Birger Magnusson Jarl
1248-1266


21. Birger Magnusson Jarl, 1248-1266, Silver, 40 mm, 47,8 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977
Åtsidans bild bygger på en undersökning av Brgers skalle; ett läkt sår efter ett svärdshugg har återgivits av Lundqvist. Skägget är naturligtvis en gissning. Frånsidan återger en fredlig verksamhet; brobygge i Mälaren, där Birger gynnade Stockholm. Han ses till höger till häst, betraktande hur sten och trä (i verkligheten mest det senare) kommer till användning.
Läs om Birger Jarl på wikipedia.Senast Uppdaterad: 2009-06-23                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/