Sverige och dess regenter under 1000 år

Léo Holmgren, tiden 1654 - 1818

Karl X Gustav, 1654-1660

Karl X Gustav
1654-1660


45. Karl X Gustav, 1654-1660, Silver, 40 mm, 49,1 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidan visar tåget över Stora Bält 8.2.1658 med kungen i förgrunden.
Läs om Karl X Gustav på wikipedia.

Karl XI, 1660-1697

Karl XI
1660-1697


46. Karl XI, 1660-1697, Silver, 40 mm, 48,9 g/49,4 g, (Nr 273,581/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Frånsidan med adelsmannen, vars hus och ägodelar tas i mät, syftar på reduktionen, som knäckte frälset och räddade böndernas frihet.
Läs om Karl XI på wikipedia.

Karl XII, 1697-1718

Karl XII
1697-1718


47. Karl XII, 1697-1718, Silver, 40 mm, 47,4 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: D10 = 1978
Åtsidan visar kungen till häst, frånsidan de s k nödmynten (1715-19) omgivande en stormhärjad ek; den symboliserar det krigshärjade Sverige och den enda gren som grönskar pekar mot framtiden, d v s den kommande återhämtningen under frihetstidens första skede.
Läs om Karl XII på wikipedia.

Ulrika Eleonora, 1719-1720

Ulrika Eleonora
1719-1720


48. Ulrika Eleonora, 1719-1720, Koppar, 40 mm, 42,6 g, (Nr 951/2000)
Frånsidan skildrar hur en karolin återkommer ur den långa fångenskapen; den halvvuxne sonen, som aldrig sett sin far, leker med geväret.
Läs om Ulrika Eleonora på wikipedia.

Fredrik I, 1720-1751

Fredrik I
1720-1751


49. Fredrik I, 1720-1751, Koppar, 40 mm, 43,5 g, (Nr 951/2000)
Frånsidan visar reresentanter för de fyra riksstånden - adel, präster, borgare och bönder - som nu hade makten.
Läs om Fredrik I på wikipedia.

Adolf Fredrik, 1751-1771

Adolf Fredrik
1751-1771


50. Adolf Fredrik, 1751-1771, Silver, 40 mm, 47,0 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977
Frånsidan visar reresentanter för de fyra riksstånden - adel, präster, borgare och bönder - som nu hade makten.
Läs om Adolf Fredrik på wikipedia.

Gustav III, 1771-1792

Gustav III
1771-1792


51. Gustav III, 1771-1792, Silver, 40 mm, 50,2 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: B10 = 1976
Frånsidan visar guden Apollo (Svenska akademien), omgiven av kvinnliga personifikationer för de andra akademier m m som kungen grundade eller gynnade.
Läs om Gustav III på wikipedia.

Gustav IV Adolf, 1792-1809

Gustav IV Adolf
1792-1809


52. Gustav IV Adolf, 1792-1809, Silver, 40 mm, 48,8 g, (Nr 273/1000)
Årsbokstäver: C10 = 1977
Frånsidan lärare och elev syftar på en undervisningsreform under Gustav Adolfs regering, som visar fram emot folkskolan.
Läs om Gustav IV Adolf på wikipedia.

Karl XIII, 1809-1818

Karl XIII
1809-1818


52. Karl XIII, 1809-1818, Silver, 40 mm, 47,6 g, (Nr 581/1000)
Årsbokstäver: E10 = 1979
Frånsidan visar kungen stödd av tronföljaren Karl (XIV) Johan, som från 1810 var landets verklige regent. I bakgrunden Rosersbergs slott.
Läs om Karl XIII på wikipedia.Senast Uppdaterad: 2009-06-26                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/