Hedlingers Regentlängd

Johan Carl Hedlinger (1691-1771) var myntgravör vid kungliga myntet i Stockholm 1718-45. Han kom från Schweiz och hade utbildats i Frankrike. Hedlinger räknas som den främste av 1700-talets mynt- och medaljgravörer. Förutom att han graverat många svenska mynt så har han också gjort huvuddelen av medaljerna i den så kallade "Hedlingers regentlängd". Hedlingers regentlängd innehåller 54 stycken kungliga medaljer, nr 1-55 (nr 4 blev aldrig graverad). Den startar med Nr 1 Björn på Håga (830) och avslutas med nr 56 Fredrik I (1720-1751). Se längst ner på sidan för en förteckning över hela regentlängden.
Längst ner på sidan finns ett utdrag ur Hildebrands "Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar Praktmynt och Belöningsmedaljer". Där beskrivs bl a vilka som har graverat de olika medaljerna.

Hedlingers regentlängd, Nr 1, Björn på Håga, 830
Läs om Björn på Håga på wikipedia

ICH står för gravören Johan Carl Hedlinger

Nr 1, Björn på Håga, 830, Brons
BIÖRNO 1 HAVGENSIS REX
1 ANSCHARIVS PRIMVS SVEC APOST BIRCAE BENIGNE EXCIPITVR 829

Hedlingers regentlängd, Nr 6, Erik Segersäll, 992
Läs om Erik Segersäll på wikipedia

Gravör Carl Gustaf Fehrman

Nr 6, Erik Segersäll, 992, Brons
ERICUS SEGERSÄLL SV ET GOTH R
6 POST MULTAS VICTORIAS IPSUM SE CHRISTO IN DANIA OCCUP SUPPECIT 986 M 992

Hedlingers regentlängd, Nr 32, Håkan Magnusson, 1362-1371
Läs på wikipedia om Håkan Magnusson

Nr 32, Håkan Magnusson, 1362-1371, Brons
HAQVINVS SVEC ET NORV REX
32 F PATRI SVBLECT A NORV 1343 A SVECIS 1361 CAPTO REGN REDDIT 1362 SVEDOLE PACTA FIRMAT AVX COPIAS CONTRA ALS DVCENS REPELLITVR IN NORVEG 1365 M 1380

Hedlingers regentlängd, Nr 34, Margareta, 1389-1412
Läs på wikipedia om Drottning Margareta

Nr 34, Margareta, 1389-1412, Brons
MARGARETA SVEC DAN ET NORV REG
34 VIDVA HAQV R E 1388 TVMVLTVM CONTCITAT FACTIO ALBERTI R IVRA CIVIVM VIOLATA M 1412

Hedlingers regentlängd, Nr 35, Erik av Pommern, 1396-1434
Läs på wikipedia om Erik av Pommern

Nr 35, Erik av Pommern , 1396-1434, Brons
ERICVS POMERANVS S D ET N REX
35 N EX MARIA FILIA SORORIS E 1396 C ET VNIO REGN INITA CALMAR 1327 OB EXACTION GRAV ET DESPECTOS CIVES REMOTVS 1439 M 1459

Hedlingers regentlängd, Nr 36, Kristoffer av Bayer, 1440-1448
Läs på wikipedia om Kristoffer av Bayern

Nr 36, Kristoffer av Bayern, 1440-1448, Brons
CHRISTOPHORVS BAVARVS S D N REX
36 N EX SORORE CATHARINA E 1440 C 1441 LEGES REDINTEGR 1442 ERICVS POMERANVS SVECOS IMPVNE LACESSIT M 1448

Hedlingers regentlängd, Nr 37, Karl (XIII) Knutsson, 1448-1457, -1470
Läs på wikipedia om Karl Knutsson (Bonde)

Nr 37, Karl (XIII) Knutsson, 1448-1457, -1470, Brons
CAROLVS VIII SVEC ET NORV REX REX
37 CANVTA BONDE EQ AVR F C 1448 CIVIBVS ET CHRISTIERNO R D TVMVLTVANTIBVS BIS PROFVGVS M 1470

Hedlingers regentlängd, Nr 39, Sten Sture D.Ä., 1470-1497
Läs på wikipedia om Sten Sture den äldre

Nr 39, Sten Sture D.Ä., 1470-1497, Brons
STENO STVRE SEN ADMINISTR REGNI
39 GVSTAVI EQ AVR ET SEN F E 1471 PACTVM CALMAR 1483 WIBVRG LIBERAT 1495 IVANOGR CAPTVM 1496 MVNVS RESIGN 1497 INTERVM E 1501 M 1503

Hedlingers regentlängd, Nr 40, Johan II Hans, 1497-1501
Läs på wikipedia om Hans (Johan II)

Nr 40, Johan II Hans, 1497-1501, Brons
IOHANNES II S D N REX
40 F CHRISTIERNI I E 1483 PVGNA ROTEBROENS C 1497 FIDE NON SERVATA EXAVCTOR 1501 M 1513

Hedlingers regentlängd, Nr 41, Svante Sture, 1504-1512
Läs på wikipedia om Svante Nilsson (Sture)

Nr 41, Svante Sture, 1504-1512, Brons
SVANTO STVRE ADMINISTR REGNI
41 NICOLAI EQVITIS AVR F E 1504 PERPETVAE CVM IHOAN II IRAE M 1512

Hedlingers regentlängd, Nr 42, Sten Sture D.Y., 1512-1520
Läs på wikipedia om Sten Sture den yngre

Nr 42, Sten Sture D.Y., 1512-1520, Brons
STENO STVRE ADMINISTR REGNI
42 F E 1512 CHRISTIERNVS II OP E RVSTORVM ET GUSTAVI TROLLE ARCHIEPISCOPI NEGOTIVM FACESSIT M 1520

Hedlingers regentlängd, Nr 43, Kristian II, 1520-1521
Läs på wikipedia om Kristian II

Nr 43, Kristian II, 1520-1521, Brons
CHRISTERNVS II SVEC D N REX
43 IOHAN II F C 1520 IN NOBILISS ET OP CAEDE GRASSATVR IN DAN ABIT 1521 REDITVS NEGATVS A LIBERATORE GUSTAVO M 1559

Hedlingers regentlängd, Nr 45, Erik XIV, 1560-1568


Nr 45, Erik XIV, 1560-1568, Brons
ERICVS XIV D G REX SVECIAE
45 F NAT 1533 C 1561 COMITVM ET BARON DIGNITATES INTROD REVALIA CAPTA CVM DANIS CERTAMEN OB REGIMEN SAEVIVS REGNO PRIV 1568 M 1577

Hedlingers regentlängd, Nr 46, Johan III, 1568-1592


Nr 46, Johan III, 1568-1592, Brons
JOHANNES III D G REX SVECIAE
46 F NAT 1537 C 1569 ARMORVM CONTRA MOSCHOS SVCCESSVS INSIDIAE STRVCTAE RELIGIONI M 1592

Hedlingers regentlängd, Nr 49, Gustav II Adolf, 1611-1632


Nr 49, Gustav II Adolf, 1611-1632, Brons
GVST ADOLPH D G REX SVECIAE
49 F NAT 1594 C 1617 FOEDERIBVS PRVDENTER INITIS BELLISQVE SVMMA FORTITVDINE GESTIS AMPLITVDINEM REGNO SECVRITATEM GERM SIBIQ GLOR IMMORT ADQVISIVIT M AD LVTZ 1632

Hedlingers regentlängd, Nr 50, Kristina, 1611-1632


Nr 50, Kristina, 1632-1654, Brons
CHRISTINA D G REGINA SVECIAE
50 GVSTAVO M PATRE NON MINOR FILIA NATA 1626 C 1650 MVLTIS IN CIVES ORBEMQVE LITER MERITIS CLARISS PLACIDA M VITA M REG PRAEFERT 1654 M ROM 1689

 Hedlingers regentlängd, Nr 51, Karl X Gustaf, 1654-1660


Nr 51, Karl X Gustaf, 1654-1660, Brons
CAROLVS GVST D G REX SVECIAE
51 N CAROLI IX EX GATHAR FIL NAT 1622 PR H SV DECL 1650 C 1654 BELLIS PERPETVIS MAXIMAQ VIRTVTE GESTIS IMPLIGITVS M 1660

 Hedlingers regentlängd, Nr 532, Karl XI, 1660-1697


Nr 52, Karl XI, 1660-1697, Brons
CAROLVS XI D G REX SVECIAE
52 F NAT 1655 C 1675 RECVPERATIS PROVINCIIS GERM ET DANIS EXTORTA PACE ABSOLVTVM IMPERIVM IN REGNI EMOLVM EXERCVIT M 1697

 Hedlingers regentlängd, Nr 53, Karl XII, 1697-1718


Nr 53, Karl XII, 1697-1718, Brons
CAROLVS XII D G REX SVECIAE
53 F NAT 1682 VNCTVS 1697 ORBEMCHRIST PACVII SED LACESSITVS 1700 DANOR MOSCHOR POLONOR SAXONVM ET OMNIS TANDEN ADVERSITATIS SVPERATOR MAX M 1718


Utdrag ur Hildebrands "Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar Praktmynt och Belöningsmedaljer"


MINNESPENNINGAR

ÖFVER

SVERIGES REGENTER FRÅN BJÖRN PÅ HAGA TILL FREDRIK I.

EFTER FÖRSLAG AF

CARL REINHOLD BERCH

GRAVERADE AF

JOHAN CARL HEDLINGER, DANIEL FEHRMAN,
CARL GUSTAF FEHRMAN
och PER HENRIK LUNDGREN.

...
Hedlinger grep år 1734 verket an, men hann icke sjelf gravera flera än titelmedaljen och dedikationsmedaljen (n. 56) samt n. 1, 30-55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan Daniel Fehrman graverade n. 7, 8, 10-29. Sonen Carl Gustaf Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering af n. 2, 3, 5, 6 och fråns. till n. 54. a. och 55. N. 9 graverades 1842 af Per Henrik Lundgren. Endast n. 4 har icke blifvit graverad. Åtsidorna till n. 8, 11, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 53 hafva blifvit omgraverade, n. 8 och 45 med C. G. Fehrmans signatur, de öfriga osignerade, men sannolikt alla arbetade af densamme eller af fadern. En eller annan frånsidas stamp har äfven blifvit omgraverad. Alla stamparne, med undantag af frånsidans stamp till n. 54. a., förvaras på K. Myntet. Stamparne till åtsidan af n. 11, 14, 16, 17, 19, 24, 29, 35, 37, 39, 43, 49, 55, 56 samt till frånsidan af n. 15, 32, 43, 54 äro alla mer eller mindre skadade.

Alla medaljerna äro af lika storlek (11 lin. = 8:e storleken), stundom något litet varierande till följd deraf att de icke äro präglade i ring. För att förstå inskrifterna på frånsidan torde icke behöfvas annan förklaring än den som lemnas på titelmedaljen, neml. att F. betyder filius (son); F. frater (broder); N. nepos (barn af broder eller syster eller af deras barn); E. electus (vald); C. coronatus (krönt); M. mors naturalis (naturlig död); M. mors violenta (våldsam död).

Af dessa medaljer eger Kongl. Myntkabinettet 2 exemplar i brons af titelmedaljen samt n. 1, 30-55 och dedikationsmedaljen (n. 56); ett ex. i silfver, ett i brons af n. 2, 5--8, 10--29 och 54. a.; ett ex. i silfver af n. 9; ett ex. i brons af n. 3; - alla slagna med de ursprungliga stamparne, utom bronsexemplaret af n. 8. Riksbankens samling eger en fullständig serie i silfver, alla, utom n. 30, 38, 41, 50 och 52, slagna med ursprungliga åtsidor.

Utdrag där Karlsteens, Hartmanns och Enhörnings regentlängder kommenteras


ANMÄRKNING.

Medaljerna i de öfriga Svenska regentlängderna äro intagna på behöriga ställen bland hvarje regents öfriga minnespenningar. (Jfr förordet till 1:a delen, pag. V). Den som önskar bibehålla dessa regentlängder oskingrade, återfinner dem under följande n:r.

1. Arv. Karlstens 1:sta Regentlängd (af 17 1/2 lin. diam. = 16:e storl.): Gustaf I, n. 5. Erik XIV, n. 7. Johan III, n. 3. Sigismund, n. 14. Carl IX, n. 9. Gustaf II Adolf, n. 236. Christina, n. 80. Carl Gustaf, n. 37. Carl XI, n. 81. Carl XII, n. 96.

2. Karlstens 2:dra Regentlängd (9 lin. diam. = 6:e storl.), Gustaf 1, n. 2, 4, 6, 7, 9, 14. Erik XIV, n. 1, 3, 6, 8. Johan III, n. 1, 4, 6. Sigismund, n. 15. Carl IX, n. 5, 10, 14. Gustaf II Adolf, n. 1, 4, 7, 225, 237, 238, 239. Christina, n. 2, 11, 15, 18, 21, 23, 45, 74, 81, 102, 106, 115, 117, 119. Carl Gustaf, n. 8, 21, 29, 31, 32, 38, 50, 51. Hedvig Eleonora, n. 7, 8, 9, 1l. Carl XI, n. 26, 33, 47, 56, 59, 62, 72, 80, 82, 90, 94, 98, 104, 108, 111, 121, 124, 132, 135, 140. Ulrika Eleonora d. ä., n. 3, 10, 12, 13, 17, 20. Carl XII, n. 8, 16, 18, 20, 21, 42, 43, 44, 70, (86).

3. C. G. Hartmans Regentlängd (12 1/2 lin. diam. = 10:e storl.). Gustaf I, n. 3. Erik XIV, n. 9. Johan III, n. 5. Sigismund, n. 16. Carl IX, n. 11. Gustaf II Adolf, n. 240. Christina, n. 82.

4. C. Enhörnings Regentlängd (8 lin. diam. = 5:e storl.). Gustaf I, n. 16, 17. Erik XIV, n. 11. Johan III, n. 13. Sigismund, n. 50. Carl IX, n. 19. Gustaf II Adolf, n. 243. Christina, n. 126. Carl X Gustaf, n. 52. Carl XI, n. 141. Carl XII, n. 224. Ulrika Eleonora, n. 22. Fredrik I, n. 80. Adolf Fredrik, n. 52. Gustaf III, n. 18, 99. Gustaf IV Adolf, n. 4.


Senast Uppdaterad: 2016-04-27                Copyright © 2004-2016             http://www.tonysmynt.se/