Maximinus I Maximinus I, 235-238 e.Kr.
Maximinus Thrax eller Maximinus I (Caius Julius Verus Maximinus) föddes cirka år 173 i Thrakien. Maximinus Thrax räknas som den förste soldatkejsaren. Maximinus var en militär som kom från en enkel bakgrund som dräng i Thrakien (därav tillnamnet Thrax). Vid ett besök i hans hembygd av kejsaren Marcus Aurelius hade den storvuxne drängen Maximinus under en brottartävling imponerat på kejsaren genom att besegra sex stycken starka legionärer i följd. Han hade sedan fått tjänst i Aurelius livvakt (pretorianska gardet) och därefter stigit i graderna. Åren under Heliogabalus hade han inte tjänat i detta garde pga sin avsmak inför denna kejsare. Men gick åter i tjänst under Alexander Severus och hade då svingat sig upp till gardets chefspost prefekt. Under ett fälttåg i Germanien deltog han i ett uppror bland soldaterna, vilket han själv antagligen var anstiftare av. Han ska ha hållit ett eldigt tal där han talade förklenande om den sittande kejsaren, att Rom lät sig styras av en ynkrygg vars mor i själva verket var den verkliga härskaren (Severus var tvärtom en av rikets mer dugliga och sympatiska kejsare). Och när den något veke Severus mördats utropade han sig till kejsare år 235. Vid Aquila i norra Italien år 238 hade Maximinus påbörjat en belägring av staden. Under det att belägringen av Aquilia tog lång tid, började Maximinus egna trupper få för sig att det motstånd som ställts emot dem var övermäktigt, och samtidigt som Aquilia hade fyllda förråd började Maximinus leigoners förråd att sina. De fick slutligen nog och i mer eller mindre desperation höggs Maximinus och hans son ihjäl i sömnen.

Denar, Maximinus, 236 e.Kr.


Sear II 8312, Denar, Maximinus, 236 e.Kr., Rom
Åtsida: MAXIMINVS PIVS AVG GERM
Frånsida: P M TR P II COS P P, Maximinus standing between two legionary standards.

Sestertius, Maximinus, 236-238 e.Kr.


Sear II 8338, Sestertius, Maximinus, 236-238 e.Kr., Rom
Åtsida: MAXIMINVS PIVS AVG GERM
Frånsida: SALVS AVGVSTI S C, Salus seated left, feeding snake rising from altar.

Maximinus I 235-238 e.Kr.
235 e.Kr. TR P, CAES, IMP, AVG, P M, P P
236 e.Kr. TR P II, GERM, IMP III, IMP III
237 e.Kr. TR P III, IMP V, IMP VI
238 e.Kr. TR P IIII, IMP VII


Senast Uppdaterad: 2007-05-15                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/