Marcus Aurelius Marcus Aurelius, 161-180 e.Kr.
Den 26 april 121 föddes Marcus Aurelius (Marcus Annius Verus). Han var romersk kejsare från år 161 fram till sin död år 180 e Kr. Han verkade som filosof och deltog i strider med den romerska armén i fält. Han medregerade först med sin adoptivbror Lucius Verus från 161 till 169 och sedan med sin son Commodus mellan 177 och 180. Marcus gifte sig med Faustina d.y. 145. Giftermålet kom att resultera i 14 barn, åtta söner och sex döttrar. I Rom finns en gjuten bronsstaty överdragen med guld, av Marcus Aurelius till häst. Det sägs att när det sista guldet försvinner från statyn kommer Rom att gå under. Marcus dog den 17 mars 180 i Sirmium (i Serbien).

Denar, Marcus Aurelius, 164 e.Kr.


Sear II 4929, Denar, Marcus Aurelius, 164 e.Kr., Rom
Åtsida: M ANTONINVS AVG IMP II
Frånsida: TR P XVIII COS III, Minerva standing left holding branch and resting on shield, spear propped against left arm.

Provinsmynt, Marcus Aurelius


Provinsmynt, Marcus Aurelius, Antiochia, Syrien
Antioch AE23, BMC 342

Denar, Faustina Junior, 157-161 e.Kr.
Hustru till Marcus Aurelius

Sear II 4701, Denar, Faustina Junior, 157-161 e.Kr.,
Åtsida: FAVSTINA AVGVSTA
Frånsida: AVGVSTI P II FIL, Concordia standing left holding patera and cornucopia.
jmfr ex på wildwinds

Marcus Aurelius, 161-180 e.Kr.
139 e.Kr. CAES, COS DES
140 e.Kr. COS
144 e.Kr. COS DES II
145 e.Kr. COS II
147 e.Kr. TR P I, TR P II, P M
148 e.Kr. TR P III
149 e.Kr. TR P IIII
150 e.Kr. TR P V
151 e.Kr. TR P VI
152 e.Kr. TR P VII
153 e.Kr. TR P VIII
154 e.Kr. TR P VIIII
155 e.Kr. TR P X
156 e.Kr. TR P XI
157 e.Kr. TR P XII
158 e.Kr. TR P XIII
159 e.Kr. TR P XIIII
160 e.Kr. TR P XV
161 e.Kr. TR P XVI, COS III, IMP, AVG
162 e.Kr. TR P XVII
163 e.Kr. TR P XVIII, IMP II
164 e.Kr. TR P XVIIII, ARMEDNIACVS
165 e.Kr. TR P XX, IMP III
166 e.Kr. TR P XXI, MEDICVS, PARTHICVS, IMP IIII
167 e.Kr. TR P XXII, P P
168 e.Kr. TR P XXIII, IMP V
169 e.Kr. TR P XXIIII
170 e.Kr. TR P XXV
171 e.Kr. TR P XXVI, IMP VI
172 e.Kr. TR P XXVII, GERM
173 e.Kr. TR P XXVIII
174 e.Kr. TR P XXVIIII, IMP VII
175 e.Kr. TR P XXX, SARMATICVS, IMP VIII
176 e.Kr. TR P XXXI
177 e.Kr. TR P XXXII, IMP VIIII
178 e.Kr. TR P XXXIII
179 e.Kr. TR P XXXIIII, IMP X


Senast Uppdaterad: 2007-05-15                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/