Kontributionsverkets myntsedlar 1716-17
1716-17 gav Kontributionsverket ut myntsedlar om 5, 10 och 25 daler silvermynt. Myntsedlarna var avsedda som betalning av utländska lån. De var ett komplement till nödmynten i en tid med brist på mynt. Myntsedlarna utgavs till ett totalt värde av 2,6 miljoner daler sm. (jämfört med över 40 miljoner daler sm i nödmynt). Tillverkningen av myntsedlar förbjöds redan 31 december 1717 och de skulle inlösas mot nödmynt till fulla värdet. I likhet med nödmynten så nedsattes deras värde den 23 april 1719 till hälften och inlöstes med fösäkringssedlar. De gällde senare för 2 öre sm per daler.

25 Daler SM,  171625 Daler SM, 1716
SS 1, Årtal och valör handskrivan, 6 namnteckningar, ca 75 x 95 mm
Gavs ut november 1716 till dececember 1717.
Tillverkades av tjock handgjord kartong och var försedda med ett påklistrat finpapper omvikt på vardera kanten. Helt handsriven och försedda med en namnteckning (Carl Polus och J. Lagermarck för adeln, Nicolaus Sternel och Joh. Ekendahl för prästerskapet, And. Strömborg och J. Bunge för borgerskapet) från varje stånd. Deras sigill återfinns på baksidans omvikningskanter.

10 Daler SM,  171710 Daler SM, 1717
SS 3, Årtal och valör tryckta, 3 namnteckningar, ca 90 x 65 mm
Gavs ut januari 1717 till juli 1717.
Tillverkades av tjock handgjord kartong och var försedda med ett påklistrat finpapper omvikt längs höger kant. Årtal och valör var tryckta på 10 Daler SM och försedda med en namnteckning (Polus, Sternel, Strömborg) från varje stånd. Deras sigill återfinns på baksidans omvikningskant.

10 Daler SM,  1717
Blankett helt utan namnteckningar.


10 Daler SM, 1717
SS 5, Helt utan namnteckning, ca 90 x 65 mm
Tillverkades av tjock handgjord kartong och var försedda med ett påklistrat finpapper omvikt längs höger kant. Polus, Sternels, och Strömborgs sigill återfinns på baksidans omvikningskant.


Senast Uppdaterad: 2007-04-07                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/