Konstantin I Konstantin I, 306-337 e.Kr.
Konstantin den store eller Konstantin I (Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus), född 27 februari 272 i Naissus, död 22 maj 337 i Nikomedia, var romersk kejsare från det att han utropades till Augustus av sina trupper 25 juli 306 till sin död. Han var ensam kejsare från 324. Han är känd för införandet av kristendomen som statsreligion i riket och för grundandet av den nya huvudstaden Konstantinopel år 325. Han var son till Constantius I Chlorus och Flavia Julia Helena. Han är i Ortodoxa kyrkan helgonförklarad. Konstantin sammankallade ediktet i Milano 313 genom vilket han och hans medkejsare Licinius hävde förföljelsen av de kristna. Han sammankallade konciliet i Nicaea 325 vilket inledde favoriseringen av kristendomen i romerska riket och kom att bli avgörande för kristendomens framtid. Sedan Konstantin blivit ensam kejsare inledde han grundandet av Konstantinopel (dagens Istanbul) och flyttade 330 rikets huvudstad dit. Konstantin, som enligt traditionen mottog dopet på sin dödsbädd, kallades den "förste kristne kejsaren" av Lactantius och Eusebios.

Konstantin I, 307-337 e.Kr.
Myntet kommer från Antikörens 11:e auktion, objekt nr 21, klassad som 01-80

Sear I 3862-var, Follis, Konstantin I, 307-337 e.Kr., Alexandria
Åtsida: IMP CONSTANTINVS PF AVG, diademed head right
Frånsida: IOVI CONSERVATORI AVGG NN, Jupiter standing left with Victory & scepter, eagle before. Wreath, B, & X in exergue. ALE in exergue (minted in Alexandria)
jmfr ex på wildwinds

Sear I 3870, AE3, Konstantin I, 306-337 e.Kr., Lyons


Sear I 3870, AE3, Konstantin I, 306-337 e.Kr., Lyons
Åtsida: CONSTANTINVS AVG, laureate head right
Frånsida: BEATA TRANQVILLITAS C-R, globe set on altar inscribed VO/TIS/XX in three lines, three stars above, PLG in ex.
jmfr ex på wildwinds, RIC VII 153/P

Konstantin I, 306-337 e.Kr.


Sear I 3874, AE3, Konstantin I, 326 e.Kr., Heraclea
Åtsida: CONSTANTINVS AVG, Laureate head right
Frånsida: DN CONSTANTINI MAX AVG, VOT XXX in wreath, SMHB. in ex.
jmfr ex på wildwinds, RIC VII 82/r

Konstantin I, 306-337 e.Kr.


Sear I 3885, AE3, Konstantin I, 306-337 e.Kr.
Åtsida: CONSTANTINVS AVG, Helmeted and cuiriassed bust right
Frånsida: VIRTVS EXERCIT, two captives seated at foot of standard inscribed VOT XX.
jmfr ex på wildwinds, RIC 48.

Sear I 3885, AE3, Konstantin I, 320 e.Kr., Aquileia


Sear I 3885, AE3, Konstantin I, 320 e.Kr., Aquileia
Åtsida: CONSTANTINVS AVG, Helmeted and cuiriassed bust right
Frånsida: VIRTVS EXERCIT, two captives seated at foot of standard inscribed VOT XX. S AQP F in ex.
jmfr ex på wildwinds, RIC VII 48/P.

Sear I 3890, AE-3/4, Konstantin I, 330-346 e.Kr., Lyons
Myntet kommer från Antikörens 11:e auktion, objekt nr 22, klassad som 1+-65

Sear I 3890, AE-3/4, Konstantin I, 330-346 e.Kr., Lyons
Åtsida: CONSTANTINOPOLIS, laureate, helmeted & mantled bust left holding scepter
Frånsida: Victory standing left on foot of prow with scepter and leaning on sheild. PLG in exergue (minted in Lugdunum (Lyons)).
jmfr ex på wildwinds

Fausta
Flavia Maxima Fausta. Hustru 17 år gammal till Konstantin den store år 307. Dotter till Maximianus Herculius.
Mor till Constans, Constantine II och Constantius II. Låg bakom mordet på Konstantin and amertina son, Crispus. Avrättades i kokande vatten år 326.

Sear I 3905, AE3, Fausta, 324-325 e.Kr., Rom
Åtsida: FLAV MAX FAVSTA AVG, draped bust right, her hair arranged in a chignon
Frånsida: SALVS REIPVBLICAE, Fausta standing left holding infants Constantine II & Constantius II.
jmfr ex på wildwinds, RIC 29.

Sear I 3918, AE3, Crispus, 321-324 e.Kr., Siscia
Flavius Julius Crispus var Konstantins äldsta son som han hade tillsammansmed konkubinen Mamertina. Han var ceasar från 317 till 326. Konstantins gemål Fausta förälskade sig i Crispus, men då känslorna inte blev besvarade så låg hon troligen bakom att Konstantin lät avrätta sin son Crispus. Faustas skuld blev upptäckt och hon lär ha kvävts till döds i ett svettbad.
Sear I 3918, AE3, Crispus, 321-324 e.Kr., Siscia
Åtsida: IVL CRIS-PVS NOB C - Laureate head right
Frånsida: CAESARVM NOSTRORVM- Wreath within is written VOT X. ASIS in exergue (Siscia)
jmfr ex på wildwinds, RIC VII, 181

Konstantin I, 306-337 e.Kr.
292 e.Kr. COS, CAES
296 e.Kr. COS II
300 e.Kr. COS III
302 e.Kr. COS IIII
305 e.Kr. COS V, AVG, P M, P P


Senast Uppdaterad: 2007-05-20                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/