Julian II, 361-363 e.Kr.
Flavius Claudius Julianus (Julianus Apostata), föddes 331 i Konstantinopel. Han var romersk kejsare från 361 till 363. Julianus Apostata var tillsammans med sin bror de enda två som överlevt Constantius II avrättningar av sin egen släkt för att bli av med konkurrenter till tronen. Julianus var bara ett barn då detta skedde. Julianus kom så att bli tronarvinge, såvida inte den nyckfulle Constantius beslöt sig för att ändra på detta, men han tycktes inte ha något emot den unge tilltänkte efterträdaren. Julianus levde dock i Gallien på tryggt avstånd från kejsaren i Konstantinopel. Julianus kallas "Apostata" eftersom han avföll från kristendomen och blev den siste icke-kristne kejsaren. Under Julianus ämbetsperiod ägde en hednisk renässans rum. Hans egen hedniska fanatism, som han inte skämdes för att visa upp då han offrade alla möjliga djur och inför förbluffade åskådare förde in sina kejserliga händer i getter och lamm för att slita ut deras inälvor, motsvarades inte av hans undersåtar. Julianus kom bara att regera i circa tre år, men på denna korta regeringstid utmärkte han sig mer än andra kejsare gjort under decennier. I början av 363 gav han sig av till Mesopotamien för att kämpa mot perserna. En annan av hans ambitionsrika idéer var att höja rikets militära ära. Men när det började gå dåligt tvingades han dra sig tillbaka med sin armé. Under reträtten fick Julianus ett svärd i buken och dog 26 juni 363.

Julian II, 361-363 e.Kr.


Julian II, AE3 361-363 e.Kr.
Åtsida: D N FL CL IVLIANVS P F AVG, helmeted, diademed & cuirassed bust left, holding spear & shield
Frånsida: VOT X MVLT XX within wreath, (branch)
jmfr ex på wildwinds

Julian II, 361-363 e.Kr.


Sear 4074, Julian II, AE3 361-363 e.Kr., 19 mm, 3,2 gram
Åtsida: D N FL CL IVLIANVS P F AVG, helmeted, diademed & cuirassed bust left, holding spear & shield
Frånsida: VOT X MVLT XX within wreath, (branch), CVZICA in ex. (Cyzicus, Turkiet)
jmfr ex på wildwinds


Senast Uppdaterad: 2009-05-18                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/