Geta Geta, 209-211 e.Kr.
Den 7 mars 189 föddes Geta, Publius Septimius Geta i Rom. Han var Son till kejsaren Septimius Severus och yngre bror till Caracalla. Efter fadern Septimius Severus död i februari 211 kom de båda bröderna Caracalla och Geta att dela på kejsarmakten. Bröderna hade dock många meningsskiljaktigheter och den 19 december 211, lät Caracalla mörda sin bror. Caracallas centurioner stack ner Geta, som dog 23 år gammal i sin moders armar. Caracalla beordrade att att samtliga minnesmärken efter Geta skulle förstöras (damnatio memoriae). På bland annat Septimius Severus-bågen som finns kvar än i dag på Forum Romanum i Rom, raderades Getas namn bort.

Denar, Geta, 203 e.Kr.


Sear II 7173, Denar Geta, 203 e.Kr., Rom
Åtsida: P SEPT GETA CAES PONT
Frånsida: FELICITAS PVBLICA, Felicitas standing left holding caduceus & cornucopiae.
jmfr ex på wildwinds

209-211 e.Kr.
198 e.Kr. CAES
205 e.Kr. COS
209 e.Kr. TR P, AVG, PIUS
210 e.Kr. TR P II, BRITANNICVS
211 e.Kr. TR P III, IMP, P P


Senast Uppdaterad: 2007-05-18                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/