Gallienus Gallienus, 253-268 e.Kr.
Publius Licinius Egnatius Gallienus föddes år 218. Gallienus blev medkejsare till sin far Valerianus år 253. Efter att hans far blivit tillfångatagen och dödad av perserna år 260 blev han ensam kejsare. Han fick bekämpa hot både från barbarer och inom det egna romerska riket. Gallienus dödades av sina egna soldater 50 år gammal år 268.

Gallienus, 259-260 e.Kr.


Sear II 10195, Billon Antoninian, Gallienus, 259-260 e.Kr., Cologne
Åtsida: GALLIENVS P F AVG
Frånsida: DEO MARTI, Mars standing left leaning on shield in tetrastyle temple.

Gallienus, 260-261 e.Kr.


Sear II 10247, Billon Antoninian, Gallienus, 260-261 e.Kr., Rom
Åtsida: GALLIENVS AVG
Frånsida: IOVI VLTORI, Jupiter advancing left, looking back, holding thunderbolt, officina mark S (2) in field

Salonina, 265-267 e.Kr.
Cornelia Salonina, hustru till Gallienus. Död 268 e.Kr.

Fecunditas står för fertilitet.

Sear II 10633, Billon Antoninian, Salonina, 265-267 e.Kr., Rom, 19 mm, 2,8 gram
Åtsida: SALONINA AVG, draped bust right on crescent
Frånsida: FECVNDITAS AVG, Fecunditas, pregnant & standing left, holding cornucopia, at feet left, a child; Delta (4) to right.
jmfr ex på wildwinds,

Gallienus, 253-268 e.Kr.
253 e.Kr. TR P, IMP, CAES, AVG, P P, P M
254 e.Kr. TR P II, COS
255 e.Kr. TR P III, COS II
256 e.Kr. TR P IIII, IMP III, DACICVS
257 e.Kr. TR P V, COS III
258 e.Kr. TR P VI
259 e.Kr. TR P VII
260 e.Kr. TR P VIII
261 e.Kr. TR P VIIII, COS IIII, IMP X
262 e.Kr. TR P X, COS V
263 e.Kr. TR P XI
264 e.Kr. TR P XII, COS VI
265 e.Kr. TR P XIII
266 e.Kr. TR P XIIII, COS VII
267 e.Kr. TR P XV


Senast Uppdaterad: 2009-11-01                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/