Färgade bancosedlar 1835-1858
Bancosedlar av färgat papper tillverkades i klichétryck på halvgenomskinligt papper i tre lag. Det mellersta laget är färgat och har vattenmärke. Detta bidrog till att minska sedelförfalskningsbrotten som tidigare var mycket vanliga. Sedelns baksida var blank.
Bankens sedlar i specie hade förlorat i värde pga stora emissioner. Man införde då den nya valutan banco som fick samma kurs som den tidigare sedelspecien. Allmänheten räknade dock fortfarande helst i riksgälds. Växlingskursen var 1 riksdaler specie = 1 1/2 riksdaler riksgäld.

32 skilling banco,  185232 skilling banco, 1852
SS 8, Typ 2: Nr och sb tryckta, nt handskrivna, 90 x 145 mm
Kurs i riksgäld: 1 riksdaler riksgäld (1 riksdaler banco = 48 skilling banco)
Dessa sedlar kallades för gulfink eller kanariefågel

2 riksdaler banco,  18512 riksdaler banco, 1851
SS 19, Typ 2: Nr och sb tryckta, nt handskrivna, 90 x 145 mm
Kurs i riksgäld: 3 riksdaler riksgäld


Senast Uppdaterad: 2004-06-07                Copyright © 2004 - Tonys Myntsida             http://tonys.homepage.nu/