Datering av romerska mynt

Om man kan tyda inskrifterna så går faktiskt att datera de romerska myntens präglingsår ganska exakt. Detta genom att inskrifterna oftast anger kejsarens innehav av ämbete. Det kan t ex stå TRP VI (Tribunica Potestate VI) som anger att kejsaren var innehavare av regeringsmakten för 6:e gången, eller COS III (Consuli III) som betyder konsul för tredje gången.

Datering av romerska mynt

IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II P P

IMP: Imperatori - Kejsare
NERVA: Nervae (Kejsarens namn)
CAES: Caesari (Det ärvda namnet inom den Julianska släkten, som även användes av efterföljande kejsare
AVG: Augusto - Den mest utmärkande av kejsarens titlar som endast fick använas av den kejserliga familjen.
P M: Pontifici Maximo - Överstepräst (Kejsaren var den romerska religionens överhuvud)
TR P: Tribunica Potestate - Regeringsmakten (Ofta följt av en rommersk siffra)
COS II: Consuli II - Konsul för andra året
P P: Patri Patriae - Landsfader

Med hjälp av de romerska siffrorna som ofta åtföljer TR P (Tribunica Potestate) och/eller COS (Consul) så kan man alltså relativt lätt datera de romerska mynten.
Ovanstående mynt präglades alltså under kejsare Nervas andra år som konsul. Nerva var konsul för andra gången år 96 e.Kr. Således kan man därför med stor sannolikhet datera myntet till detta årtal.

Nerva 96-98 e.Kr.
96 e.Kr. TR P, COS II, IMP, CAES, AVG, P P
97 e.Kr. TR P II, COS III, IMP II, GERM
98 e.Kr. COS IIII

Senast Uppdaterad: 2007-05-15                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/