Commodus Commodus, 177-192 e.Kr.
Den 31 augusti 161 föddes Lucius Aurelius Commodus. Son till Marcus Aurelius och Faustina. Medregent till fadern Marcus Aurelius 176. Kejsare vid Marcus Aurelius död 180. Under sin regering visade han sig som en rå och grym tyrann och styrdes huvudsakligen av gunstlingar. Finanserna råkade efter hand i ett bedrövligt tillstånd. Då han var ivrigt hängiven åt nöjen och tävlingar, uppträdde han även själv som gladiator. Till följd av sin ytterst godtyckliga och slappa regering blev han föremål för särskilt senatens och folkets avsky och hat. Han blev allt mer impopulär mördades han den 31 december 192.

Denar, Commodus 188 e.Kr


Sear II 5682, Denar, Commodus, 188 e.Kr., Rom
Åtsida: M COMM ANT P FEL AVG BRIT
Frånsida: P M TR P XIII IMP VIII COS V P P, Salus seated left feeding serpent from a patera.
jmfr ex på wildwinds

Sestertius, Commodus 183 e.Kr
Bokstäverna S C står för Senatus Consulto och betyder "enligt senatens beslut". Senaten hade ett visst inflytande över utgivningen av koppar och mässingsmynt.

Sear II 5820, Sestertius, Commodus, 183 e.kr., Rom
Åtsida: M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS
Frånsida: TR P VIII IMP VI COS IIII P P S C, Fortuna standing left holding rudder on globe and cornucopiae

Commodus, 177-192 e.Kr.
166 e.Kr. CAES
172 e.Kr. GERM
175 e.Kr. SARMATICVS
176 e.Kr. TR P I, TR P II, IMP
177 e.Kr. TR P III, COS, IMP II, AVG, P P
178 e.Kr. TR P IIII
179 e.Kr. TR P V, IMP III, COS II
180 e.Kr. TR P VI, IMP IIII
181 e.Kr. TR P VII, COS III
182 e.Kr. TR P VIII, IMP V
183 e.Kr. TR P VIIII, COS IIII, IMP VI, PIVS, P M
184 e.Kr. TR P X, IMP VII, BRITANNICVS
185 e.Kr. TR P XI, FELIX
186 e.Kr. TR P XII, COS V, IMP VIII
187 e.Kr. TR P XIII
188 e.Kr. TR P XIIII
189 e.Kr. TR P XV
190 e.Kr. TR P XVI, COS VI
191 e.Kr. TR P XVII
192 e.Kr. TR P XVIII, COS VII


Senast Uppdaterad: 2007-05-18                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/