Byzantinska mynt
Bysantinska riket, eller Bysans, är namnet på romarriket under medeltiden och hade Konstantinopel (Istanbul) som huvudstad. Romerska riket delades år 395 i en västlig och östligt del mellan Theodosius I:s båda söner Honorius och Arcadius. Riket överlevde under sin tusenåriga historia många invasioner från barbarer, kristna och muslimer. Efter nederlaget mot seldjuker i slaget vid Manzikert år 1071 föll dock Bysans makt och efter det fjärde korstågets plundring av Konstantinopel, som följde erövringen av staden 1204, återhämtade sig aldrig riket. Riket gick slutligen under med Konstantinopels fall för Osmanska riket 1453.

Guldmyntet solidus som introducerades av Konstantin cirkulerade över hela Europa. Under 1000-talets mitt kom ett skålformat mynt, Scfatus. Formen skulle ge stadga åt de tunna planserna. Inskrifterna på mynten var på latin för att vid 700-talet övergå till grekiska. Religösa emblem som Kors och Kristogram (X och P) liksom bilder av Kristus och Jungfu Maria användes ofta. Den förste att använda bilden på Kristus på mynt var Justinianus II (685-711).

PÅ 500-talet introducerades nya valörer för bronsmynten. Bokstaven M betydde 40 nummia i det bysantinska räknesystemet.
MXXXKISIBI HSE
4030201612 10865

Justinus II, 565 e.Kr.
Justinus II
SB 369, Justinus II, 565 e.Kr.
Åtsida: Nicomedia mint. D N IVSTI NVS P P AVI, Justin, on left, holding globus cruciger, and Sophia, on right, holding cruciform scepter
Frånsida: large M, ANNO to left, regnal year right, NIKO in ex
jmfr ex på wildwinds

Justinus II, 565 e.Kr.
Constantine VII
SB 1758, Constantine VII, 914 e.Kr.
Åtsida: Constantine VII & Zoe AE Follis of Constantinople. Constantine & Zoe standing facing holding cross between them
Frånsida: +CONSTANTINO CE ZOE bASILIS ROMEON
jmfr ex på wildwinds

Basileios II, 1003 e.Kr.
Basileios II
SB 1813, Basileios II, 1003 e.Kr.
Åtsida: +EMMANOVHA IX-XC, Nimbate bust of Christ holding book of gospels
Frånsida: +IhSUS / XRISTUS / bASILEU / bASILE
jmfr ex på wildwinds


Senast Uppdaterad: 2008-03-29                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/