Aurelian, 270-275 e.Kr.
Lucius Domitius Aurelianus föddes den 9 september 214 eller 215 i Moesien. Romersk kejsare 270-275 e.Kr. Aurelianus hade höga militära poster under Valerian och Vlaudius II. Han utsågs till romersk kejsare av soldaterna och ägnade sig åt att kväsa diverse barbariska stammar som hotade riket samt en rad uppstickare inom de egna leden. Besegrade Palmyra och hämtade tillbaka drottning Zenobia till Rom. Han återerövrade Egypten och är känd som "Restitutor Orbis" eftersom han återställde för en tid stabilitet åt Rom. Kejsar Aurelianus lät uppföra aurelianusmuren runt de centrala delarna av Rom. Muren, som är Roms största byggnadsverk, existerar än idag, även om den har tillbyggts och restaurerats ett flertal gånger under århundradenas lopp. Mördades av soldater ur praetoriangardet, när han stod i begrepp att ta sig an perserna år 275 vid Caenophrurium,

Aurelian, 274 e.Kr.
XXI nederst på frånsidan betyder troligen att myntet bestod av 20 delar koppar och en del silver.

Sear II 11572, Billon Antoninian, Aurelian, 274 e.Kr., Serdica
Åtsida: IMP AVRELIANVS AVG, radiate cuirassed bust right
Frånsida: ORIENS AVG, Sol standing left with hand raised, foot on one of two bound captives, XXIS in ex.
RIC 279, Cohen 145.

Aurelian, 270-275 e.Kr.


Billon Antoninian, Aurelian, 270-275 e.Kr.
Åtsida: IMP C AVRELIANVS AVG
Frånsida: ORIENS, Q

Severina, 274-275 e.Kr.
Severina var Aurelians hustru

Sear II 11707, Billon Antoninian, Sevirina, 274-275 e.Kr, Ticinum
Åtsida: SEVERINA AVG, diademed, draped bust right on crescent
Frånsida: PROVIDEN DEOR, Fides with standard and Sol with globe standing facing each other, UXXT in ex.
jmfr ex på wildwinds
RIC 9, Cohen 12.

Aurelian, 270-275 e.Kr.
270 e.Kr. TR P, IMP, CAES, AVG
271 e.Kr. TR P II, COS
272 e.Kr. TR P III
273 e.Kr. TR P IIII
274 e.Kr. TR P V, COS II
275 e.Kr. COS III


Senast Uppdaterad: 2007-05-31                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/