Antoninus Pius, 138-161 e.Kr.
Antoninus Pius Antoninus Pius (Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus) föddes 19 september 86 e.Kr i Lanuvium utanför Rom. Han härstammade från en konsultsfamilj från södra Frankrike. Romersk kejsare vid Hadrianus död år 138 till 161. Dessa år präglas av lugn och fred. Antoninus Pius hade ett gott förhållande till senaten. Han fick hederstiteln Pius (den lojale) av senaten. Gift med Annia Galeria Faustina, dotter till M. Annius Verus. Han hade två söner och två döttrar men alla dog tidigt, utom Annia Faustina som blev gift med Marcus Aurelius. När han hustru Faustina dog 141 lät han uppföra ett tempel åt henne vid Forum. Död i mars 161 då han efterträddes av Marcus Aurelius.

Denar, Antoninus Pius, 152-153 e.Kr.

Sear II 4065, Denar, Antoninus Pius, 152-153 e.Kr., Rom
Åtsida: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI
Frånsida: COS IIII, Vesta standing left, holding simpulum and palladium.
jmfr ex på wildwinds

Sear II 4587, Denar, Faustina I, 138-161 e.Kr.
Hustru till Antoninus Pius
Sear II 4587, Denar, Faustina I, efter 147 e.Kr., Rom
Åtsida: DIVA FAVSTINA.
Frånsida: VESTA, Vesta standing left, holding simpulum and palladium.
jmfr ex på wildwinds

Sear II 4591, Denar, Faustina I, 147 e.Kr.
Hustru till Antoninus Pius
Sear II 4591, Denar, Faustina I, efter 147 e.Kr., Rom
Åtsida: DIVA FAVSTINA
Frånsida: CERES, Ceres standing left holding grain ears & long torch.
jmfr ex på wildwinds

Antoninus Pius, 138-161 e.Kr.
138 e.Kr. TR P I, TR P II, COS, CAES, IMP, AVG, P M, PIVS, COS DES II
139 e.Kr. TR P III, COS II, COS DES III, IMP II, P P
140 e.Kr. TR P IIII, COS III
141 e.Kr. TR P V
142 e.Kr. TR P VI
143 e.Kr. TR P VII
144 e.Kr. TR P VIII, COS DES IIII
145 e.Kr. TR P VIIII, COS IIII
146 e.Kr. TR P X
147 e.Kr. TR P XI
148 e.Kr. TR P XII
149 e.Kr. TR P XIII
150 e.Kr. TR P XIIII
151 e.Kr. TR P XV
152 e.Kr. TR P XVI
153 e.Kr. TR P XVII
154 e.Kr. TR P XVIII
155 e.Kr. TR P XVIIII
156 e.Kr. TR P XX
157 e.Kr. TR P XXI
158 e.Kr. TR P XXII
159 e.Kr. TR P XXIII
160 e.Kr. TR P XXIIII
161 e.Kr. TR P XXV


Senast Uppdaterad: 2007-05-18                Copyright © 2004-2007             http://www.tonysmynt.se/